Skolan där alla får en ny chans
Folkhögskolan Hvilan i Åkarp slog upp portarna för första gången redan år 1868 och är därmed Sveriges äldsta folkhögskola. Skolan har specialiserat sig på naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig utbildning och riktar sig till den som ej har fullföljt sina gymnasiestudier och av olika anledningar inte nått de resultat man behöver för att gå vidare. Men förutom de allmänna kurserna finns ett antal andra utbildningar och kurser inklusive seniorverksamhet.
Namnet Hvilan kommer från den tidigare vägkrog som blev skolans första hemvist och som med tiden byggts ut i takt med behovet. Till skillnad från de flesta andra folkhögskolor har Hvilan ingen anknytning till någon speciell rörelse utan grundades på initiativ av en lantbruksklubb som startade en garantiförening enligt dansk modell.
– Tanken var att man skulle ge också mindre bemedlade chansen till utbildning och man gick helt enkelt runt bland bönderna i trakten för att samla in bidrag, berättar rektorn Thomas Carlström.
Thomas jobbade tidigare som lärare i historia, religion, samhällskunskap och musik på en grundskola i Lund, där han emellanåt också vikarierade som rektor efter att ha gått en rektorsutbildning. Skolan har idag cirka 200 elever och förutom naturvetenskap och samhällsvetenskap finns bland annat en 2-årig fritidsledarutbildning och en kurs för lätt förståndshandikappade kallad Friskvård Fritid Framtid som också är 2-årig. I samarbete med Lunds stift erbjuder de också Svenska Kyrkans grundkurs, som sträcker sig över en termin och är en förberedelse inför eventuell vidareutbildning. De har också en seniorkurs på halvtid som riktar sig till alla som inte längre är aktiva inom yrkeslivet utan helt enkelt vill lära sig något för sin egen skull, till exempel språk eller någon form av hantverk.

Det Thomas ser som sin viktigaste uppgift som rektor är att ge de anställda möjlighet att göra ett så bra jobb som möjligt genom inbjudande lokaler, bra verktyg och möjlighet att fortbilda sig inom sina respektive områden. Och givetvis att de ska tycka att det är roligt att komma till jobbet.
– Det som skiljer folkhögskolan från kommunala skolor är bland annat de korta beslutsvägarna vilket gör det betydligt enklare att förändra saker här, konstaterar han.
Thomas anordnar också en hel del gemensamma aktiviteter där såväl lärare som elever umgås under trevliga former, vilket stärker sammanhållningen på hela skolan. Vad eleverna brukar framhålla som speciellt med folkhögskolan är att de känner sig sedda och att någon tror på dem. Olika kulturella upplevelser som konserter, teater och dans bidrar också till möjligheten att utvecklas och växa som människor. De uppföljningar skolan gjort av sina elever visar också att många av dem lyckats bra i sina framtida yrkesval och det som gör Thomas extra stolt är att många som tidigare haft problem med skolan idag fått tillbaks tron på sig själva och sina möjligheter.

Folkhögskolan Hvilan

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0703-17 22 52
Fax: 040-46 44 04


Email:
rektor@hvilan.se

Hemsida:
www.hvilan.se

Adress:
Folkhögskolan Hvilan
Lundavägen 68
23202 Åkarp

| 13 SENASTE FÖRETAGEN